Welkom op de Santa María

Algemeen

Scheepsterm Betekenis
Bakboord Je kijkt vanuit de achterkant van je schip naar voren, dan is de linkerkant van je schip de bakboordzijde.
Boot of schip In de meeste gevallen is een boot kleiner en wordt voor plezier gebruikt. Een schip is groter en wordt beroepsmatig gebruikt.
Gangboord Is het looppad (dek) aan de zijkanten van je schip.
Geusje Een kleine (meestal rechthoekige) vlag die voor op het schip gevoerd mag worden.
Kombuis Dat is de keuken aan boord.
Kuip De (zit)ruimte aan de achterkant van de boot.
Stuurboord Je kijkt vanuit de achterkant van je schip naar voren, dan is de rechterkant van je schip de stuurboordzijde.
Stuurhut De plaats waar vandaan het schip wordt bestuurd. Op een zeeschip heet het "de brug".

Cursief = klik of tik!