Welkom op de Santa María

Schermprintjes van de spreadsheet

Tab-blad Toelichting
Web-pagina's Hier worden alle pagina's gemaakt: één rij per pagina
Lijst Scheepstermen Deze lijst bevat scheepstermen in drie categorieën. Op het 'web-pagina'-tabblad kiest u welke categorie moet worden meegenomen op de web-pagina. Deze lijst wordt in deze website op drie verschillende manieren getoond.
Lijst reserve-onderdelen Deze lijst heeft ook aantallen en formules (m.n. voor "koop").
Lijst met gasten aan boord Lijst die alle gasten bevat maar op de web-pagina komen alleen gasten voor trip 077. Met foto's van de gasten.
Lijst met eten aan boord Deze lijst wordt op verschillende manieren meegenomen in het hoofdstuk 'Eten aan boord'. Handig!
Deze lijst Dit is deze lijst. U ziet, iedere lijst kan weer anders zijn en elke pagina kan een lijst op verschillende manieren tonen (zie ook de lijst met eten aan boord)

Cursief = klik of tik!